Yoga Time

REGULAMIN Studia YOGA TIME

Ponizszy Regulamin dotyczący warunków korzystania ze Studia.

Każdy uczestnik Studia YOGA TIME zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług Studia.

 1. Na zajęcia obowiązują zapisy sms’em na numer telefonu 600 715 868, poprzez fitssey.com/oraz osobiście w Studio.
 2. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 14 dni przed zajęciami i najpóźniej 2 godziny przed zajęciami. W przypadku braku dokonania zapisu na zajęcia uczestnik może zostać niedopuszczony do ich uczestnictwa z uwagi na brak miejsca.
 3. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 2 godziny przed przyjściem ( poprzez system rezerwacji fitssey lub sms na wskazany nr telefonu) , uważane są za obecne a wejście z karnetu jest pobierane.
 4. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 5. Płatności nalezy uregolować przed zajęciami.
 6. W przypadku niewykorzystania karnetu w terminie jego ważności nie przysługuje zwrot za niezrealizowane zajęcia.
 7. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio YOGA TIME swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 8. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 9. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 10. Studio zostaje otwarte na co najmniej 15 minut przed zajęciami.
 11. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem.
 12. Odzież i obuwie pozostawiamy w miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie Studia obowiązuje zmiana obuwia.
 13. Uczestnik korzystajacy ze sprzętu, zobowiązany jest do jego zwrotu zaraz po zakończeniu zajęć.
 14. W trakcie zajęć ćwiczymy boso, w stroju nie krępującym ruchów.
 15. Do zajęć przystępujemy około 2 godziny po jedzeniu. Nie spożywamy pokarmów w trakcie zajęć.
 16. Przed wejściem na zajęcia należy wyłączyć telefon lub wyciszyć telefon.
 17. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje, urazy, ciążę i menstruację należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Wszelkie niepokojące objawy, które pojawią się w trakcie ćwiczeń, należy niezwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 18. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 19. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny.
 20. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 21. Uczestnik przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność.
 22. Zabrania się udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 23. Jeżeli zajęcia nie odbywają się z przyczyn leżących po stronie studia to ważność karnetu zostaje przedłużona o odwołane zajęcia.
 24. Za rzeczy pozostawione w szatni Studio Jogi nie odpowiada.
 25. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez Studio Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowień oraz zobowiązuje się do ich stosowania.
 26. Studio YOGA TIME nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu.