Yoga Time

Regulamin warszatatów

OPŁATY I ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jogi jest zgłoszenie poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki.

Zaliczka gwarantuje miejsce na warsztacie oraz pokrywa koszty organizatora w przypadku ewentualnej rezygnacji uczestnika. Zaliczka nie jest zwracana w wypadku rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu z ważnego powodu, np. choroby, wypadku, zwracana jest kwota 250 zł. Zwrot przysługuje uczestnikowi, który zgosił powód swojej nieobecnosci na warsztacie nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.

Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę są zobowiązani zgłosić ten fakt przy dokonaniu wpłaty pozostałej kwoty za warsztat podając jednocześnie dane do wystawienia takiej faktury.

Organizator wystawia fakturę w formie elektronicznej wysyłając ją z adresu: kontakt@yogatime.pl. Jeśli uczestnik chce otrzymać fakturę w formie papierowej, powinien zgłosić ten fakt przy podawaniu danych.

 

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania „Regulaminu”.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnej maty. Jesli nie posiadają własnej maty proszeni są o zgłoszenie tego faktu organizatorce.

W godzinach od 22 do 6 obowiązuje cisza nocna.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie uczestników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Uczestnicy korzystają z usług firmy Yoga Time na własną odpowiedzialność.

 

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

  • Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje, urazy, ciążę i menstruację należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Wszelkie niepokojące objawy, które pojawią się w trakcie ćwiczeń, należy niezwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
  • Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 1 godz. po małym.
  • Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
  • Prowadzący ma prawo dokonywać niewielkich zmian w programie warsztató
  • Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem.
  • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub wyciszyć go.
  • Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
  • Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
  • Zaleca się przestrzeganie zasad higieny.
  • Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.