Yoga Time

Regulamin warsztatów

OPŁATY I ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jogi jest zgłoszenie poprzez wysłanie emaila zgłoszeniowego oraz wpłata kwoty stanowiącej koszt warsztatu.
 2. Zaliczka jest gwarancją uczestnictwa i w wypadku odstąpienia uczestnika od udziału pokrywa koszty organizatora. Dlatego nie jest zwracana w wypadku rezygnacji.
 3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu z ważnego powodu, np. choroby, wypadku, zwracana jest kwota 250 zł, jednak wyłącznie w przypadku, gdy uczestnik zgłosi rezygnację najpóźniej do godziny 12.00 w dniu rozpoczęcia warsztatów.
 4. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać FV są zobowiązani zgłosić ten fakt przy dokonaniu wpłaty pozostałej kwoty za warsztat podając jednocześnie dane do wystawienia takiej FV.
 5. Organizator wystawia FV w formie elektronicznej wysyłając ją z adresu: kontakt@yogatime.pl. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na otrzymanie FV w takiej formie proszony jest o zgłoszenie tego przy podawaniu danych do FV.

ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania „Regulaminu”.
 2. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnej maty.
 3. W wypadku, gdy nie posiadają własnej maty, proszeni są o zgłoszenie tego faktu organizatorom.
 4. W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu chyba, że zostanie na to wyrażona zgoda organizatora.
 5. W godzinach od 22 do 6 obowiązuje cisza nocna.
 • §§
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy korzystają z usług firmy Yoga Time na własną odpowiedzialność.

 

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 1 godz. po małym.
 3. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 4. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 5. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem.
 6. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
 7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 8. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 9. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 10. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
 11. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.